Els continguts d’aquest mòdul són: desplegament de cablejat, interconnexió d’equips en xarxes locals, instal·lació i configuració d’equips en xarxa, resolució d’incidències en una xarxa local i compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.