Aplicació de mesures de seguretat passiva, gestió de dispositius d’emmagatzemament, aplicació de mecanismes de seguretat activa, assegurar la privacitat, compliment de la legislació i normes sobre seguretat.

Serveis en xarxa 2017/18

En aquest mòdul aprendrem a instal·lar sistemes operatius en xarxa, gestió d’usuaris i grups, gestió de dominis, recursos compartits en xarxa, monitorització i ús del sistema operatiu en xarxa i integració de sistemes operatius en xarxa. Aquest mòdul és una ampliació del mòdul de primer curs sistemes operatius monoestació.