• Seguretat passiva

  • Gestió de dispositius d'emmagatzematge i còpies de seguretat

  • Criptografia

  • Seguretat en xarxes sense fils

  • Compliment de la legislació i de les normes sobre seguretat


Serveis en xarxa 2017/18

En aquest mòdul aprendrem a instal·lar sistemes operatius en xarxa, gestió d’usuaris i grups, gestió de dominis, recursos compartits en xarxa, monitorització i ús del sistema operatiu en xarxa i integració de sistemes operatius en xarxa. Aquest mòdul és una ampliació del mòdul de primer curs sistemes operatius monoestació.