PROGRAMACIÓ DE LES PRÀCTIQUES FORMATIVES


Objectius.


Els objectius de la Formació en Centres de treball ha d'ésser l'assoliment , la consolidació i la complementació dels aprenentatges realitzats durant el període escolar anterior, on es desenvolupa una activitat teòrica i on l'aplicabilitat dels coneixements i habilitats adquirides es desenvolupa dins l'àmbit de la representació. Per tant establirem com a objectius prioritaris en la realització de les pràctiques formatives, els següents:

  • Aplicació pràctica de les tècniques treballades.

  • Aprenentatge i aplicació de noves tècniques.

  • Adaptació als equips de treball.

  • Acceptació del propi rol i reconeixement de l'estructura de funcionament de cada centre.

  • Desenvolupament de l'empatia envers els pacients.

  • Reconeixement del rol dels familiars en la cura i acompanyament dels pacients.


Durada.


La durada total de les pràctiques formatives en centres de treball és de 440 hores. En funció de les exempcions( si es concedeix una exempció parcial) podran establir-se períodes de 146 o de 292 hores, en funció del tipus de treball acreditat.